Plynová Hasící Zařízení

Hasíme zvláště šetrně.
Citlivé technologie, objekty a prostory potřebují zvláštní řešení ochrany. Minimax má vhodné řešení: naše plynná hasicí média jsou šetrná vůči životnímu prostředí a poskytují rychlou a spolehlivou ochranu života a materiálních hodnot. Zvolené pro příslušnou oblast použití, likvidují požáry bez vedlejších účinků a negativních důsledků pro chráněné objekty.

V rámci ekologického přístupu upřednostňuje Minimax použití přírodních, ze vzduchu získávaných plynů. Hašení se provádí vytěsněním kyslíku pomocí běžných inertních plynů argonu, dusíku a oxidu uhličitého, které jsou dostupné prakticky kdykoliv a kdekoliv.

Pro absorbci tepla používáme sysntetické hasicí látky jako HFC-227ea a FK-5-1-12 (Novec TM  1230)

Oblasti použití:
např. elektrické přístroje s vysokou hodnotou jako např. IT a komunikační zařízení, rozvodná a řídící zařízení, transformátory a speciální rizikové prostory jako sklady nebezpečných materiálů, výroba barviv a pěnových hmot, hydraulická zařízení, sila a prachové filtry, tiskařské stroje, turbíny, archívy


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,037959s