MX 1230 Kompaktní hasicí systém s hasivem NOVEC ™ 1230: Umístit a připojit - připraveno k hašení

Pro spolehlivou ochranu elektrických a elektronických rizik v malých a středně-velkých místnostech, Minimax MX 1230 Kompaktní hasicí systém s hasivem NOVEC ™ 1230 od společnosti 3M ™ je ideální řešení požární ochrany, s mnohými výhodami: prostorově úsporné, poskytuje rychlé, nereziduální hašení bez nepříznivých vlivů na životní prostředí, a zaručuje vysoký stupeň osobní bezpečnosti.
Místností, které obsahují důležité informace uvnitř komunikačních systémů s klíčovými funkcemi, nebo cenné předměty vyžadující  ochranu, která je zvláště spolehlivá. Protože i malý oheň může mít fatální následky, jako jsou nenahraditelná ztráta důležitých dat nebo cenných předmětů. Výpadky systému, nebo dokonce úplného selhání s rozšířenou výpadky jsou reálná rizika, která v nejhorším případě mohou ohrozit existenci podniku.
MX 1230 Kompaktní hasicí systém kombinuje všechny komponenty v jedné jednotce. Systém vyžaduje minimální instalační prostor a je nastaven a připojen přímo v prostoru, který má být chráněn, a tím redukuje výdaje za instalaci na minimum.

Oblasti použití:
Počítačové a serverové místnosti, zpracování dat a komunikační zařízení, velíny, lékařské a laboratorní zařízení a dalších podobných aplikací.
 


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,094098s