Naše hasicí zařízení MX-200 – účinné a šetrné k životnímu prostředí

Za systémem Minimax MX-200 používajícím jako hasicí médium HFC-227ea stojí vysoce účinný koncept pro ochranu kritických objektů vysoké hodnoty. Spojuje vysokou efektivitu hašení, bezpečnost osob a malý objem usazenin a na hašeném materiálu nezůstávají žádné jeho zbytky. Použití HFC-227ea se doporučuje zvláště u rizik, u nichž představují rychlost, požadavky na místo a hmotnost rozhodující faktory použití.

Účinek zhášecího plynu HFC-227ea je založen na absorpci tepla plamene a tedy je podmíněn fyzikálním působením (chlazením) a v malé míře chemickým zásahem do reakce plamene. Díky svému vynikajícímu hasicímu účinku je toto plynné médium ideálním prostředkem pro likvidaci rychle se rozšiřujících požárů.

Ihned poté, co požární hlásiče identifikují požár, vyhlásí požární ústředna poplach. Poté se nádoba s hasicím prostředkem elektricky otevře a plyn proudí skrz trysky do místnosti. V případě potřeby otevře tato (řídící) nádoba pneumaticky další nádoby.
ODP hodnota hasicího média HFC-227ea je 0, což znamená, že nenarušuje ozónovou stratosférickou vrstvu. Pozoruhodně krátká doba, po kterou přetrvává v atmosféře, je dána jeho poměrně rychlým přirozeným odbouráváním.

MX 1230 poskytuje speciální ochranu pro elektrická a elektronická rizika.

Vzhledem k rychlé reakci a rovnoměrnému rozdělení hasiva, s Minimax MX 1230 hasicím systémem s hasivem
NOVEC ™ 1230 od společnosti 3M ™ je ideální řešení požární ochrany s řadou výhod pro ochranu elektrických a elektronických rizik:
Je to prosotuvě úsporné, ekologicky bezpečné a zaručuje vysoký stupeň osobní bezpečnosti. Hasivo NOVEC ™ 1230 je unikátní v tom, že je skladovat při pokojové teplotě ve formě, tak kompaktní jako voda, ale uhasí jako plyn bez reziduí a rovnoměrné rozdělení v celé hasicí oblasti. Každý MX 1230 hasicí systém je nastaven individuálně. Vrtání trysky a zásoba hasiva, jsou výsledkem individuálních konstrukčních výpočtů a jsou charakteristické pro jeden unikátní systém, který je optimalizován do posledního detailu.

Oblasti použití:
Zpracování dat a telekomunikační zařízení, počítačové a serverové místnosti, velíny, lékařské a laboratorní zařízení a mnoho dalších podobných aplikací.

 


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,046928s