Elektrická Požární Signalizace (EPS)

Požáry zjistíme včas
Oheň může v zásadě vzniknout kdekoliv a kdykoliv. Rozhodující se, jak rychle je objeven a uhašen. Vysoký stupeň automatizace a moderní technologie znamenají pokrok, skrývají ale nová rizika: člověk již není všude a trvale na místě, citlivost a hodnota zařízení se zvyšují. Současně ale jsou následky poruchy vždy extrémnější a požár se stává nebezpečným pro existenci.

Zařízení na ohlašování požárů Minimax slouží pro detekci nebezpečí požáru a not-stop identifikaci vznikajících požárů. Varují ohrožené osoby, alarmují hasiče a předávají na příslušná místa veškeré důležité informace. Tak je požár likvidován již ve fázi vzniku a jsou chráněné osoby, majetek a životní prostředí.

Zařízení na ohlašování požárů představují významné prvky zodpovědného systému pro řízení bezpečnosti. Každý objekt a oblast použití skrývá specifická rizika a požadavky. Minimax zajistí optimální identifikaci požáru a skvělou spolupráci se všemi dalšími prvky ochranného systému. Naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti komplexní techniky na ohlašování požáru Vám nejen poskytnou jistotu, že budou splněny požadavky ze zákona, ale i poradí, jak zařízení optimálně technicky a ekonomicky využívat.


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0s