Úvod

Vítejte v MINIMAX GmbH & Co. KG!

Minimax to je kompletní požární ochrana z jedné ruky.

Více než stoletá tradice řadí MINIMAX GmbH & Co. KG mezi přední firmy v oblasti protipožárního zabezpečení.

U nás najdete řešení pro dřevozpracující, chemický, automobilový průmysl, lakovací boxy, elektrárny, sklady, kuchyně, serverovny, hotely a pro všechny ostatní případy, kde hrozí riziko požáru a kde je nutná ochrana osob, objektů a strojů s ohledem na životní prostředí.

Ani nejlepší vybavení není nic platné, pokud není odborně integrované do celkové koncepce odpovídající individuálním požadavkům chráněného objektu. Komplexní řešení od firmy Minimax Vás zbavují veškerých úkolů souvisejících s požární ochranou, čímž se plně můžete soustředit na Vaše hlavní činnosti.

Požární ochrana je často předepsána zákonem: vždy je to ale rozumné rozhodnutí. Instalace a údržba protipožárních zařízení Vás ochrání před nedozírnými následky požáru a kromě toho pojišťovny poskytují vysoké rabaty na pojistné. Taková investice má v každém případě rychlou návratnost.
 
Veškeré informaci o naší činnosti a produktech najdete dále na těchto stránkách.

Ve zkratce...........

Plynové hasicí zařízení MX200
Za systémem Minimax MX-200 používajícím jako hasicí médium HFC-227ea stojí vysoce účinný koncept pro ochranu kritických objektů vysoké hodnoty. Spojuje vysokou efektivitu hašení, bezpečnost osob a malý objem usazenin a na hašeném materiálu nezůstávají žádné jeho zbytky. Použití HFC-227ea se doporučuje zvláště u rizik, u nichž představují rychlost, požadavky na místo a hmotnost rozhodující faktory použití.

Účinek zhášecího plynu HFC-227ea je založen na absorpci tepla plamene a tedy je podmíněn fyzikálním působením (chlazením) a v malé míře chemickým zásahem do reakce plamene. Díky svému vynikajícímu hasicímu účinku je toto plynné médium ideálním prostředkem pro likvidaci rychle se rozšiřujících požárů.

Ihned poté, co požární čidla identifikují požár, vydá požární ústředna poplach. Poté se nádoba s hasicím prostředkem elektricky otevře a plyn proudí skrz trysky do místnosti. V případě potřeby otevře tato (řídící) nádoba pneumaticky další nádoby.

ODP hodnota hasicího média HFC-227ea je 0, což znamená, že nenarušuje ozónovou stratosférickou vrstvu. Pozoruhodně krátká doba, po kterou přetrvává v atmosféře, je dána jeho poměrně rychlým přirozeným odbouráváním.

 

 

Hasicí zařízení vodní

Voda je nejpřirozenějším ze všech hasicích prostředků, je většinou k dispozici v dostatečném množství a tedy cenově dostupná. Je šetrná vůči životnímu prostředí a absorbuje kouř a škodliviny. Hasicí účinek vody spočívá na její schopnosti vázat tepelnou energii – hasí ochlazováním. Systémy vodního hašení jsou jednou ze silných stránek Minimaxu. Postaráme se o optimální hasicí účinek – s našimi sprinklerovými, drenčerovými a mlhovými zařízeními Minifog a EconAqua a to i v náročných aplikacích.

 

 


Elektrická požární signalizace

Oheň může v zásadě vzniknout kdekoliv a kdykoliv. Rozhodující se, jak rychle je objeven a uhašen. Vysoký stupeň automatizace a moderní technologie znamenají pokrok, skrývají ale nová rizika: člověk již není všude a trvale na místě, citlivost a hodnota zařízení se zvyšují. Současně ale jsou následky poruchy vždy extrémnější a požár se stává nebezpečným pro existenci.

Elektrická signalizace požárů Minimax slouží pro detekci nebezpečí požáru a nonstop identifikaci vznikajících požárů. Varují ohrožené osoby, alarmují hasiče a předávají na příslušná místa veškeré důležité informace. Tak je požár likvidován již ve fázi vzniku a jsou chráněné osoby, majetek a životní prostředí.

Zařízení na požární signalizaci představují významné prvky zodpovědného systému pro řízení bezpečnosti. Každý objekt a oblast použití skrývá specifická rizika a požadavky. Minimax zajistí optimální identifikaci požáru a skvělou spolupráci se všemi dalšími prvky ochranného systému. Naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti komplexní techniky požární signalizace Vám nejen poskytnou jistotu, že budou splněny požadavky ze zákona, ale i poradí, jak zařízení optimálně technicky a ekonomicky využívat.

 


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,035916s